Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2009

5796 9e09 350


i nie mogę zapomnieć tego filmu,
a muzyka j.a.p.k. dopełnia dzieła

5525 8c8a
może być ciekawie pan llosa mnie zainteresował a to już coś

do tego jeszcze zafon i drotkiewicz pomiędzy

moja walizka pełna książek będzie w drodze powrotnej , tak myśle

i wcale mi to nie przeszkadza , ale czy uniosę ?
i znów na chwile jestem w domu,
na chwile jedną  ...

kubek płatków zjedzony w pośpiechu,
mocna kawa i papieros,
a wszystko to w słońcu i z psem obok,
taak zdecydowanie potrzeba mi urlopu od czasu do czasu :)

myśli o książkach, widziane wczoraj w empiku ,  kłębiące się w mojej głowie nie dają mi spokojnie spać :)
i wciąż wspominam koncert pani urbaniak, chambao i mejsi ;))
przyczyniły się do dobrego nastroju , bo jakżeby inaczej :)

Reposted byszumyztrzaskow szumyztrzaskow

May 01 2009

1996 13f3 350

jedno z moich zajęć ulubionych, siedzenie i patrzenie :]

niewyraźnie jest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl